Rapport från Släktforskardagarna 2015 i Nyköping

IMG_2365Årets Släktforskardagar var ganska bra, men jag tyckte mig se en tendens till att föredragen tilldrog sig ett minst lika stort intresse som själva utställningen. Det fanns inte mindre är 25 olika föredrag att välja mellan. Det var naturligtvis som vanligt, de stora utställarna som dominerade. Arkiv Digital, Ancestry, DIS, Family Search, Family Tree DNA, Riksantikvarieämbetet, SVAR, Sveriges Släktforskarförbund m. flera. Sedan fanns här ett antal lokala släktforskarföreningar som ju för många, inte är särskilt intressanta, om man inte har anor i trakterna förstås. Själv  tyckte jag att utställardelen inte var så intressant. Att det dessutom var förfärligt varmt i lokalen gjorde ju inte saken bättre.

Lördagen drog ca 3,500 besökare, men söndagen var något avslagen. Eftersom jag inte var utställare den här gången, så hade jag för en gång skull tillfälle att visitera ett antal föredrag, vilket jag fann mycket givande. Varje föredrag drog mellan 200 till 500-600 åhörare. Här begränsades antalet åhörare ibland av lokalens storlek. Folk fick ibland helt enkelt inte sittplats utan stod efter väggarna och lyssnade. Karl-Magnus Johansson från Göteborgs Landsarkiv gjorde bra ifrån sig med ett i dessa sammanhang helt nytt ämne, nämligen ”Historiskt väder.” Kalle Bäck var en lysande bra föreläsare som talade om ”Torpare och backstugusittare under 1800-talet.” Karin Bojs berättade om sin bok ”Min europeiska familj – de senaste 54 000 åren”. En bok som till skillnad från övriga böcker i DNA-genren är riktigt begriplig. Den innehåller alltså inte en massa mer eller mindre svårförståeliga begrepp.

En intressant sak i sammanhanget är att DNA-tester, tilldrog sig stort intresse. Det var kö hela tiden till Family Tree DNA och Ancestry, där besökarna kunde ”topsa” sig och därmed på plats, köpa en test, som sedan skickades till USA för analys. Priset varierade beroende på typ av test mellan 700 – 1400 SEK. Man fick sedan vänta på resultatet ca en månad.

Släktforskardagarna 2016 skall vara i Umeå. Som ”sydlänning” tycker jag inte att detta är så lyckat. För övrigt tycker jag också att den tendensen som vi såg här, det vill säga med större fokus på föredrag, borde vi ta till oss vid 2016 års Släktforskardag i Gbg.

Lennart Larsson