Släktdatas årsmöte 2011

Årsmöte avhölls i Mölndal lördagen den 2 april 2011. Hasse Englund blev invald som ny ersättare i styrelsen, övriga omvaldes.

Efter mötseförhandlingarna höll Lars-Olof Lööf från Stadsmuseet ett föredrag om Göteborgs Fotografer 1840-1910.

Bifogat finns Verksamhetsberättelse 2010.

Bifogade filer:
Verksamhetsberättelse 2010