Vigsellängder i Göteborg och Bohusläns länsräkenskaper

Det finns i Riksarkivet bevarat ett stort antal vigsellängder från Bohuslän. De återfinns i länsräkenskapernas verifikationsband under åren 1658-1743. Antalet vigslar i dessa längder är ca 4800 varav ca 3300 saknas i bevarade kyrkoarkiv. Detta är naturligtvis viktig information för de som släktforskar i detta område.

Längderna är av två typer, dels Huvudtiondelängder under åren 1658 till 1684 dels Charta Sigill längder för åren 1733, 1734 samt 1742 och 1743.
Huvudtiondet var en förmögenhetsskatt som betalades vid första giftermålet. C. O. Arkadius har i boken Om Bohusläns införlivande med Sverige (1884) på sidan 56 närmare redogjort för denna skatt.
Charta Sigill avgiften betalades vid varje vigsel under tiden mellan åren 1732- 1748. I tidskriften Släkthistorisk Forum nr 2/89 sidan 16 finns en beskrivning av denna skatt.

Huvudtiondelängderna är bäst bevarade i norra Bohuslän och allra bäst är Foss och Skredsviks pastorat. Där anges oftast namnet på båda makarna och ibland även tid för vigseln samt gårdsnamn. Längderna över Orust och Tjörn är dåligt bevarade och där anges oftast endast mannens förnamn och gårdsnamn. En tabell över bevarade längder per socken och år finns på SVAR mikrokort S10732 där samtliga vigsellängder för Bohuslän är filmade.

Inom kort så kommer några register från detta material att publiceras här hos Släktdata för sökning och släktforskning.

/Rolf Berlin