Styrelse 2018

Vid årsmötet den 25 mars 2018 i Fässbergs Mariagård valdes styrelse enligt följande:

OrdförandeHanserik Englund omval 1 år

Ordinarie ledamöterBirgitta Krantz omval 2 år, Britt-Marie Öster nyval, fyllnadsval 1 år

ErsättareHåkan Andersson omval 1 år, Lennart Larsson nyval 1 år

Som revisor för Släktdata omvaldes Hans Hjortsjö på 1 år och som ersättare omvaldes Gösta Dryselius på 1 år.

 

Styrelse 2019
Ordförande Hans-Erik Englund ordf@slaktdata.org
Kassör Britt-Marie Öster brittmarie.oster@slaktdata.org
Ledamot Birgitta Krantz birgitta.krantz@slaktdata.org
Ersättare Håkan Andersson bergkvara900@outlookl.com
Ersättare Lennart Larsson lennart.larsson@slaktdata.org
Arbetsgrupper
Webbplats Mats-Olof Sander webmaster@slaktdata.org
Register Mårten Sjöbris, Lisbeth Colliander

Solveig Blomstrand

register@slaktdata.org

SparaSpara