Styrelse 2018

Vid årsmötet den 25 mars 2018 i Fässbergs Mariagård valdes styrelse enligt följande:

OrdförandeHanserik Englund omval 1 år

Ordinarie ledamöterBirgitta Krantz omval 2 år, Britt-Marie Öster nyval, fyllnadsval 1 år

ErsättareHåkan Andersson omval 1 år, Lennart Larsson nyval 1 år

Som revisor för Släktdata omvaldes Hans Hjortsjö på 1 år och som ersättare omvaldes Gösta Dryselius på 1 år.

 

Styrelse 2019
Ordförande Hans-Erik Englund [email protected]
Kassör Britt-Marie Öster [email protected]
Ledamot Birgitta Krantz [email protected]
Ersättare Håkan Andersson [email protected]
Ersättare Lennart Larsson l[email protected]
Arbetsgrupper
Webbplats Mats-Olof Sander [email protected]
Register Mårten Sjöbris, Lisbeth Colliander

Solveig Blomstrand

[email protected]

SparaSpara