Har du ändrat din mailadress?

Medlemmar!

När vi skickat ut information via E-post har denna inte kommit fram av olika orsaker. T. ex. adressen finns inte eller mailboxen är full. En hel del har haft Comhem-adress som inte finns kvar längre.

Du kan meddela din nya mailadress till [email protected].

Har du inte ändrat adress kontrollera så att mailboxen inte är full.

 

 

 

För att vi skall kunna nå dig som är medlem i föreningen med information behöver vi ha din E-postadress.

Styrelsen

 

 

 

Kallelse årsmöte 2021

Föreningen Släktdatas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte

Lördagen den 27 februari kl. 11.00. Inloggning från kl. 10.45

Anmälan om deltagande senast 2021-02-20.

Länk till formulär för anmälan https://www.slaktdata.org/anmalan-arsmote2021/

 På grund av pandemin sker mötet med hjälp av det digitala verktyget ZOOM.

För mer information se hemsidan.

Länk https://www.slaktdata.org/zoom_instruktion/

En länk med inloggningsinformation skickas några dagar före mötet till dem som anmält sig.

På dagordningen finns de sedvanliga punkterna för årsmöte enligt stadgarna, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Ekonomisk redovisning
  • Ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
  • Val av styrelseledamöter och andra funktionärer
  • Övriga frågor

Välkomna hälsar Styrelsen.

 

2020 har varit ett annorlunda år

Pandemin har skapat många problem för oss släktforskare. Som tur är har vi möjlighet att forska via våra datorer, men den sociala biten saknas. Ser fram emot att vaccinet kommer snart och att smittspridningen avtar så vi kan leva ett någorlunda normalt liv.

Tack till alla registrerare som bidrar till att vår databas växer till glädje för alla släktforskare.

Släktdata har avtalat med Arkiv Digital om att dela ett antal register, där registratorerna har godkänt att så sker. Alla register ligger fortfarande fritt sökbara hos Släktdata. Förutom att dessa register är sökbara hos Arkiv Digital, så har de också blivit kompletterade hos oss med länkar till originalbilderna. Inom kort så kommer också rättningar från Arkiv Digital att komma in med automatik.

Om intresse finns planerar vi att testa digitala medlemsmöten i början av 2021 och även starta ett diskussionsforum på vår blogg.

God Jul och Gott Nytt År

Hanserik Englund

Ordförande i Föreningen Släktdata