Släktdata deltog i Borås släktforskardag 24/10

DSCN0753Idag bar det av till Borås Stadsbibliotek, där ett flertal släktforskarföreningar informerade och hjälpte intresserade forskare med deras frågor om släktforskning. Man kunde också höra på föredrag samt få tips om hur man börjar släktforska. Dessutom fanns en hel del litteratur, kartor och cd-skivor att köpa. 

 

SLÄKTDATA visade förstås sina fritt sökbara register. 

bild

 

Ordförande Hasse hjälper en intresserad besökare. 

DSCN0752

 

Nyheter från Arkiv Digital

images

 

 

Det har kommit många nyheter från Arkiv Digital. I arkivet finns nu över 56 miljoner bilder, vilket motsvarar 112 miljoner sidor av gamla dokument. Militaria, bouppteckningar, soldatforskning och Sverige under andra världskriget har tillkommit. 

Bra hjälp för släktforskare

* Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS). www.ddss.nu. För Dig som släktforskar i Skåne, Blekinge och Halland.

* En prisomräknare från medeltiden till 2100. www.historia.se

* Ett Ortnamnsregister. www2.sofi.se

* Dödsorsaker och sjukdomsnamn. Se ddss.

∗ Historiska kartor finns på Lantmäteriets webbsida  www.lantmateriet.se

* Soldatregistret uppgraderat. Innehåller nu 522 800 personer från åren 1682-1901. www.soldatreg.se

 

Notiser från kyrkböckerna nr I

Håkan Andersson
Håkan Andersson

Håkan Andersson i Uddevalla är mångårig medlem i Släktdata och ingår även i styrelsen. Han har släktforskat i 25 år och är en av våra flitigaste registrerare. Många av de register som finns fritt sökbara i vår databas har Håkan skrivit. Under årens lopp har han blivit intresserad av och samlat särskilda noteringar, som prästerna skrivit i kyrkböckerna, om vad som hänt vid t.ex. dödsfall.

Här på vår hemsida kommer vi i fortsättningen att då och då lägga in en del notiser, som exempel på hur prästerna förr skrev, om de händelser som timat i församlingen. 

**********

Morlanda C:7 s.39

Fiskaren Samuel Larsson på Stocken avled den 18 mars 1872 och det står antecknat: ”Anses vara omkomne under idkande av fiske i Nordsjön därvid båt och manskap spårlöst hava försvunnit vid den överväldigande snöstormen.”

**********

Kareby F:2 s.36a

Vördiga pastorsämbetet i Kareby församling

Jag får härmed anmäla att drängen August Carlsson från Arntorp i Kareby församling avlidit härstädes d. 13 augusti och blivit här kristerligen begraven den 23 augusti.

Enligt skrivelse från kronolänsmannen härstädes J H Landberg har den avlidne lidit av fallandesjuka och under ett påkommet anfall härav ljutit döden i ett landsvägsdike.

Hörlanda församling d. 31 augusti 1891, nittioett

J Ason Almé

**********

Romelanda F:1

Arbetaren Johannes Henriksson i Barkeröd i Romelanda socken avled 7 februari 1894 av våda och det står antecknat: ”Anträffades liggande död vid en mosse, utan egen eller andras handaverkan. Jordfästad på skrivelse av Kronobetjäningen den 15 februari 1894”

**********

Romelanda F:1

I 1892 års död- och begravningsbok står antecknat: ”Skelettet efter en fullvuxen ….. (?) antagligen mansperson. Dödsorsaken okänd men det står antecknat följande: ”Skelettet funnet i Södra Örevattnet å Solbergs bys ägor den 6 juni 1892, vid undersökning intet kunnat utrönas angående dödsorsaken”.

**********

Romelanda F:1

En tysk matros å tyska krigsskeppet Nixe avled den 28 augusti 1889 i en ålder av ungefär 26 år och om detta står antecknat: ”På färd från Göteborg till Trollhättan med ångslupen Balder av olyckshändelse dragits för ombord”