Tidningen nr 4-2013 till pressarna

2013-2-omslag-600

Snart kommer sista numret av vår tidning, som bland annat innehåller:

 • Medlemstidningen läggs ner och ersätts med Elektroniskt Medlemsblad
 • Badortsliv: De farliga kallbaden
 • Onödig lyx att tvätta sig, men till jul var det dags
 • Badföreningar bildas: Badregel 3 – Bada icke förrän 1½ á 2 timmar efter måltid
 • Från soldathärbärge till Telestation
 • Biskopsvisitation 1763: §7 Sedan fick kvinnokönet och ungdomen hemlov…
 • Nya register i vår databas

Tidningen nr 2-2013 till pressarna

BJ-2013-LondonSnart kommer nästa nummer av vår tidning, som bland annat innehåller:

 • Hej alla medlemmar – ordförandens spalt
 • Hedersmedlemmar – fem släktforskare som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till föreningens utveckling
 • Fotograf Emma Nilson – en av våra okända kvinnliga pionjärfotografer
 • Att skiljas förr – en komplicerad historia
 • Who Do You Think You Are Live – från mässa i London
 • Skriv för din släkt – tips för dig som vill skriva din släkthistoria
 • Till nytta och nöje för släktforskare:
  Håkans notiser och nya register i vår databas

Foto: Björn Jönsson

Hur går det med momsfrågan för föreningar?

I Sverige är den ideella sektorn i princip undantagen från att redovisa moms. EU-kommissionen vill ändra på detta och vidhåller sina planer på att momsbelägga den ideella sektorn. Kampen har pågått ett antal år men oron finns och snart kommer med stor sannolikhet någon form av beslut. Vid närmare studie av Kommissionens betänkande så ser Kommissionen en annan utveckling med föreningar som allt mer är affärsdrivande och att det då inte finns skäl att behandla sådan verksamhet annorlunda än vanlig företagsverksamnet.

Det är en högst påtaglig utveckling som förr eller senare kommer att få konsekvenser.

Problemet är den stora spännvidd som finns i den ideella sektorn. Där finns föreningar som omsätter 30 000 kronor på ett år till föreningar som omsätter mer än 50 miljoner kronor årligen. Det har förekommit förslag från svensk sida att föreningar som har en låg omsättning skulle bli momsbefriade. Kommissionen har däremot inte accepterat denna lösning.

Förra året hettade det till då finansministern trappade upp motståndet och gav ett hot om att blockera alla uppgörelser om moms i EU. Så kom finanskrisen och frågan tysnades ned.

Med all säkerhet när alla finanskrisfrågor är lösta kommer momsfrågan att läggas på bordet igen. Ett plus i kanten är att Europaparlamentet ställer sig bakom det momsundantag för ideell sektor som de nordiska länderna framfört, men det verkar inte vara argument som biter på vare sig Kommissionen eller dess tjänstemän.

Med stort intresse håller Föreningen Släktdata kontroll på momsfrågan och lär återkomma när det börjar hetta till igen.

Björn Jönsson
Ordföranden