Träff med registrerare

Sökresultat med länkar till originalbilder


En regnig torsdag
i februari (den 23:de) hade vi inom Släktdata en halvdagsträff i vår lokal i Mölndal med några av våra aktiva registrerare, som bor inom närområdet till Mölndal/Göteborg. På programmet stod följande:

  • Vad händer när vi får in nya register
  • Rättningsprocesserna; Släktdatas resp. ArkivDigitals
  • Sökfunktionen; och vad vi planerar för framtiden, bl.a. fritextsökning
  • Diskussion om registreringsarbetet; tolkning, vad/hur skriva in i mallarna m.m.

Diskussionerna var livliga och givande med nya idéer och förslag och vi hoppas att framöver kunna samla till fler liknande träffar.

Ett stort tack till er som deltog och visade ert engagemang!

 

 

Ny alternativ sökfunktion – fritext

Vi jobbar med en ny sökfunktion som vi tror ska kunna fungera som ett komplement till den ordinarie sökningen. Än så länge är det ett test och det finns detaljer som vi ska fila mera på. Vi vill gärna få tillbaka lite synpunkter på hur en sån här kompletterande sökfunktion upplevs och för vår egen del så är det också intressant att se om våra servrar orkar med att driva funktionen.

Du hittar testen här. Klicka på den inte så snyggt stajlade knappen i vänstra hörnet för att komma till den nya funktionen. Och tryck på knappen igen för att komma tillbaka till det ordinarie sökformuläret.
Som ni ser så är det bara ett enda sökfält att skriva i. Efterhand som man skriver så visas sökresultatet. Sökningen sker i princip i all text som finns i databasen, dvs det finns ingen möjlighet att styra så att man bara vill söka i t.ex adressfältet eller liknande. Sökresultatet sorteras efter hur bra sökträffen blir, dvs om det blir sökträffar på många av de inskrivna sökorden så kommer den resultatraden högt upp i sökresultatet. (Färgkodningen för hur bra sökresultatet är inte helt optimal…)
Som ni kanske kan se på denna bild så är sökorden också markerade i resultatet.
Några sätt man kan använda de nya sökningen för är t.ex:
– Söka både mannens och kvinnans namn samtidigt
– Söka exakta datum eller årtal
– Söka konstiga stavningar
Och, … en sak till. Man kan använda * för wildcard-sökning, både i början av ord och mitt i.
När (eller om) vi ska lansera denna funktion har vi inte bestämt ännu. Vi i så fall inte att ta bort den nuvarande sökfunktionen utan det kommer att på något sätt gå att växla mellan funktionerna. Lite beroende på vad man söker så kan den ena eller den andra sökfunktionen vara att föredra.