Vad vi gör för släktforskningen

Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning. Vi hjälper föreningar och enskilda personer med råd för registrering och gör resultatet fritt sökbart och tillgängligt för släktforskning gratis direkt på Internet.

Gratis sökbar databas för släktforskning

Släktdatas databas är en stor hjälp för att släktforska på Internet. Kontrollera alltid de uppgifter du hittar mot originalkällan. Din forskning blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Originalkällan innehåller ofta också ytterligare uppgifter.


Styrelsen 2017

Lennart Larsson Hanserik Englund Lisbet Rodin Håkan Andersson Birgitta Krantz
Lennart Larsson, Hanserik Englund, Lisbet Rodin, Håkan Andersson, Birgitta Krantz

 

 

 

Styrelse 2017
Ordförande Hans-Erik Englund [email protected]
Kassör Lennart Larsson [email protected]
 Ledamot Birgitta Krantz [email protected]
 Suppleant Håkan Andersson [email protected]
 Suppleant Lisbet Rodin  [email protected]
 
 
Arbetsgrupper
Webbplats Mats-Olof Sander [email protected]
Register Mårten Sjöbris, Lisbeth Colliander  [email protected]

SparaSpara