Tack och Gott Nytt År 2011!

Tack alla som har bidragiit med nya och uppdaterade register till vår databas! Totalt har vi fått in 131 135 tusen helt nya registerposter under 2010. Ett speciellt tack riktar vi till de mycket kunniga släktforskare som har skrivit av de äldsta kyrböckerna och därmed gjort dem tillgängliga för många fler.

Vi ser nu fram emot ett nytt framgångsrikt år och hoppas på att många ska få nytta av vår databas i sin släktforskning.

Preliminär statistik visar att vi under året har ökat antalet unika besökare med 12%. I genomsnitt hade vi över 1 000 besök (inte unika) varje dag. Delar av vår besöksstatistik publicerar vi också via SIS-Index. Hos SIS-Index kan man se lite mera detaljer och även jämföra oss med andra webbplatser.